ELS ALTRES CATALANS de Francesc Candel. 
 
Sobre aquest llibre sha escrit:
Els altres catalans és un estudi sociològic, un assaig sorgit durant els
anys de creixement econòmic de Barcelona i que constituí una autèntica
fita en el camp de la reflexió sobre la configuració social de la ciutat,
transformada a causa del fenomen de la immigració procedent de les zones
econòmicament més deprimides de lEstat espanyol. Barcelona rebé una
enorme quantitat de nous ciutadans, uns nous catalans, els altres, però
installats en los suburbis de Can Tunis, Verdum o la Trinitat, aïllats de
la població autòctona. No podien integrar-se en la societat catalana, un
collectiu amb una identitat desdibuixada que lEstat franquista perseguia
ferotgement i programàtica. Davant daquest fenomen, lautor, un immigrant
més, relata en un estil que es mou entre lassaig i el reportatge, ple de
lirisme, la realitat quotidiana amagada rera les fredes xifres que
quantificaven el procés migratori i les seves conseqüències
socioeconòmiques.
 
Cartell

Tornar al historial